Dare.Change Quickscan

Ons aanbod

Vanuit onze ervaring als HR-professional begeleiden we u bij het uitwerken van organisatiestructuren en loopbaanpaden, het opzetten van evaluatie- en performantie management systemen, het invoeren van functioneringsgesprekken, implementeren van coachings- en mentoringsystemen, uitwerken van leiderschapstrajecten, … We ondersteunen ook de professionalisering van uw HR-afdeling zelf. We denken hierbij aan de positionering van de HR-afdeling, de verschillende rollen die kunnen opgenomen worden, het uitwerken van uw HR-Balanced Scorecard, de coaching van HR managers en specialisten, netwerking met andere organisaties die voor gelijkaardige uitdagingen staan, …

Guerilla Goodness HR

Wij streven er steeds naar om HR-processen en -instrumenten te ontwikkelen als een minimale structuur. We bedoelen hiermee dat deze instrumenten de leidinggevenden en medewerkers maximaal ondersteunen met een minimale administratieve belasting. Dit houdt onder meer in dat we instrumenten zo ontwerpen dat de gebruikers deze maximaal kunnen aanpassen aan hun eigen noden en realiteit. Geen uitvindingen van en voor het management of de personeelsdienst dus maar bruikbare HR processen en –instrumenten die werken.

Onze rol

Afhankelijk van de vraag treden wij op als

  • strategische partner: we tekenen samen met HR director of administratief directeur, een geïntegreerde HR strategie uit. In deze strategie integreren we zowel de business strategie als de eventuele Corporate HR strategie.
  • expert: we brengen een HR-technische expertise binnen voor het uitwerken van concrete HR-systemen en programma’s in functie van de noden van HR professionals, de leidinggevenden en de medewerkers binnen de organisatie.
  • interim HR-manager: we staan als interim manager in voor de implementatie en opvolging van de uitgetekende strategie en systemen opdat deze effectief de gewenste resultaten ople-veren binnen de dagdagelijkse werking van de organisatie.
  • samenwerker: we vertalen eventueel specifieke noden van de organisatie door naar derden waarmee we samenwerken om een geïntegreerd en correct HR-beleid te garanderen binnen de organisatie. We denken hierbij aan de samenwerking met een sociaal secretariaat, head-hunt-bureaus of andere mogelijke gecertificeerde partners.

 

1-3MACHINES