Small Steps, Big Change ... juni 2016 - Nieuwsbrief

afbeelding van truecolours

10 jaar True Colours!

Vier met ons mee: 17 november 2016 namiddag. Blokkeer alvast in je agenda.

In deze nieuwsbrief:

True Colours Flipt:

Flipped Classroom? Wel ja, omgekeerd leren.  Je krijgt de instructie, uitleg via een website, filmpjes en in de opleidingssessie passen we dit toe op concrete situaties.  Geen uitleg meer tijdens een opleiding en de kans om de basics te leren op jouw tempo, wanneer het je past en zo dikwijls als je zelf wilt.

True Colours werkt al sinds 2008 met de oplossingsgerichte manier van werken. Wat begonnen is met een 8 daagse Mastercourse in Nederland, werd een rode draad in onze manier van werken: coaching, opleiding, begeleiden van werkgroepen en teams, ondersteunen van organisatieveranderingen.  Telkens weer zoeken we naar wat we wél willen, wat er wél al werkt en welke ‘kleine’, verrassende stappen we kunnen nemen.  Meer informatie over de oplossingsgerichte manier van werken vind je hier. Het klinkt gezond boerenverstand, het vraagt echter een andere manier van denken en kijken.

We hebben daarom verschillende modules oplossingsgericht werken uitgewerkt die we inzetten bij opleidingen en begeleidingen.  Geïnspireerd door het flipped learning-concept hebben de uitleg over de basisuitgangspunten en –aanpakken uitgewerkt in een online module van ± 20 minuten. De module bestaat uit slides die worden toegelicht, een korte simulatie, een verhaal ter illustratie en een aantal toepassingsvragen.  Basisidee: de deelnemers nemen eerst de module door, verwerken de geleerde lessen naar een samenvatting en in de sessie moeten we dan geen uitleg meer geven.  Meteen ter zake: oefenen, oefenen, oefenen en toepassen op persoonlijke situaties of uitdagingen van de leergroep.  En dit werpt vruchten af: zowel in opleidingen als in begeleidingen stellen we vast dat de deelnemers de concepten al vast hebben, de woordenschat gebruiken en de technieken al begrijpen voor de sessie echt begint.

In de nabije toekomst gaan we daarom onze andere veelgebruikte thema’s (verbindende communicatie, het ABC van motivatie – gebaseerd op de zelf determinatietheorie en situationeel leiden en beïnvloeden) uitwerken naar flipped learning-modules.

True Colours geeft brandstof:

Wat begon als een experiment bij onze klant VIB in het kader van het Leadership Development Program voor Groupleaders, is een nieuw ‘True Colours’ product geworden: korte sessies van 1.5 uur waar medewerkers van een organisatie kunnen komen bijtanken.

Deelnemers kunnen zich via een online boekingssysteem inschrijven voor en timeslot. In de tanksessie werken we gefocust met de vraag waarmee de deelnemer komt en zoeken samen naar een antwoord.  De deelnemer gaat naar ‘huis’ met concrete antwoorden, eventueel ondersteund met hulpmiddelen, een schema, checklist, … Thema’s die aan bod kunnen komen: hoe ga ik om met de geplande verandering, er is een conflict in het team, omgaan met prioriteiten in de job, mensen motiveren, ook voor de ‘shitty jobs’, hoe zet ik een goede werkvergadering op, ik zoek een klankbord.

Dit aanbod kan zowel bedrijfsintern als in onze kantoren georganiseerd worden. Wil je proeven van het aanbod?  Via deze link kom je op ons boekingssysteem en kan je een timeslot boeken aan een voordeeltarief van 225€ per gesprek.

True Colours tankt bij:

Ook zelf zijn wij natuurlijk steeds op zoek naar nieuwe inspiratie, ideeën, aanpakken, kaders. Waar we in 2014-2015 onze mosterd rond het versterken van autonomie en zelfsturing vooral haalden bij basisbronnen als Reinventing Organizations (F. Laloux), The Connected Company (D. Gray) en Organize for Complexity (N. Pflaeging), … hebben we deze aangevuld met meer concrete inzichten en aanpakken om de nieuwe organisatieprincipes echt in praktijk te brengen. Riding the Creative Rollercoaster (N. Udall), Lean Change Management (J. Little), Verdraaide organisaties (W. Hart) zijn boeken die ons daarbij echt vooruit geholpen hebben.

Steeds meer zien we opnieuw bevestigd hoe belangrijk participatief werken en gedeeld leiderschap één van de belangrijkste voorwaarden is voor een geslaagd veranderingstraject. We hebben ons de afgelopen maanden verwend met twee opleidingen hieromtrent. Naast the Art of Participatory Leadership, heeft vooral de opleiding rond Deep Democracy ons concreet verder geholpen in onze zoektocht hierin. Nieuwe inzichten over hoe je in een beslissingsproces het minderheidsstandpunt kan toevoegen aan de stem van de meerderheid en zo tot een gedragen beslissing kan komen. Zeker een aanrader!

True Colours breidt haar kleurenpallet uit:

Na een intensieve zoektocht naar nieuwe soulmates die het True Colours team kunnen versterken, hebben we beslist om vanaf nu ook samen te werken met Davy Callewaert, Michel Clerinckx, Tom Dewettinck en Leen Hellinckx. Neem snel een kijkje op onze website om hen beter te leren kennen! Samen met Herwig, Lisa, Karin, Wendy, Els, Karen en Guido zullen ze ook de volgende 10 jaar met True Colours jou, je team of je organisatie begeleiden en uitdagen naar de volgende stap.

Science Thru Colours: We help great scientists become great leaders

14 professoren en onderzoekers van 6 universiteiten en onderzoeksinstellingen, de inspirerende omgeving van Openhuis.be, een schapenboerderij in de buurt van Roeselare, een rugzak vol leiderschapsthema’s, theorieën, oefeningen en uitdagingen. De ingrediënten voor de 5de Academic Leadership Journey.

Wonderbaarlijk hoe zo’n diverse groep onbekenden op een korte termijn een open leergroep kan worden die elkaar uitdaagt, springt in het uitproberen van nieuwe inzichten, bezint over de lessen die beginnen boven te drijven.

Het programma is een blend van doen en reflecteren, theorie en inzichten, fun en confronterende oefeningen.  De journey gaat via het persoonlijke verhaal, zichzelf en zo ook de ander een stuk beter leren kennen, een uitstap in oplossingsgericht samenwerken, een verkenning van leiderschap en hoe je mensen meekrijgt om via een teamoefening de bouwstenen voor extraordinaire teamsamenwerking te ontdekken. Allemaal gefocust op de specifieke wereld van de wetenschapper en academicus. Meer informatie over het programma en mogelijkheid tot inschrijven op deze pagina.

“De Grote Theorieën, ja, die kennen de meesten onder ons wellicht, al was het maar door zelfstudie via boekjes van de meest uiteenlopende goeroe’s. Maar theorie en praktijk, dat is nog wat anders. En theorie en de praktijk in ‘real life situations’, dat is nog helemaal iets anders. En laat dat nu de grote troef van True Colours zijn. 
Beetje theorie als opwarmer, kwestie van wat kapstokken te hebben. Dan ga je onmiddellijk aan de slag om met die kapstokken je dagelijkse academische kleren netjes te ordenen en – het moet worden toegegeven – ook de vuile was correct te sorteren. 
En de begeleiders – Herwig en Lisa – , dat zijn krakken in hun vakken.  Dat is toch wat wij allemaal ook hopen van onze studenten ;)” Prof. Dr. Ria Janvier – Universiteit Antwerpen

Hoe wij veranderen ...

Waar we bij een aantal van jullie wellicht vooral bekend zijn om onze opleidingstrajecten, belichten we in deze nieuwsbrief graag een aantal organisatie-veranderingstrajecten. We hebben een eigen aanpak ontwikkeld om organisaties te helpen om scherpe strategische keuzes te maken (zie PUUUR). Daarnaast hebben we onze eigenzinnige “guerilla goodness” change aanpak ontwikkeld waardoor we organisaties snel en effectief helpen evoluren naar meer zelfsturing en autonomie (zie ICOS).

Al een aantal jaar begeleiden we het Management Team van PUUUR, één van de grootste dienstenchecque organisaties van het land, in hun jaarlijkse strategiecyclus. Dit jaar hebben we bij deze oefening voor het eerst alle kantoorverantwoordelijken betrokken. Op basis van het Value Proposition Canvas hebben we samen opnieuw een gefocust antwoord geformuleerd op de vraag “Welk verschil willen wij maken voor onze klanten?”. Vertrekkend van deze Value Proposition, stonden we ook stil bij de vragen als “Waar moeten we dan verdomd goed in zijn?” en “Waar moeten we dan nu zeker werk van maken?”. Vervolgens hebben we het Management Team uitgedaagd om, in het licht van de gevonden antwoorden, scherpe keuzes te maken: een beperkte set focuspunten die cruciaal zijn voor de organisatie en waar we echt op moeten inzetten. We spreken hierbij van “Strategic Bets”: we gaan als ware een weddenschap aan voor de toekomst en kiezen een aantal speerpunten waarop we  alle aandacht van de organisatie focussen. In een volgende stap betrekken we opnieuw alle kantoren om de gekozen speerpunten door te vertalen naar een beperkte set waanzinnig belangrijke doelstellingen die makkelijk door de kantoren zelf kunnen opgevolgd worden. En ook bij deze laatste stap ondersteunen we de organisatie: het doorvertalen van de doelstellingen (lag indicatoren of “metingen achteraf”) naar actiegerichte KPI’s (lead indicatoren of “metingen vooraf”) en het bijhouden van een aantrekkelijk scorebord. Dit proces waarbij jaarlijks wordt toegewerkt naar een gedeeld verhaal en begrip van wat waanzinnig belangrijk is voor de hele organisatie, is intussen een cruciale houvast geworden voor de medewerkers, de kantoorverantwoordelijken en het Management Team.

In januari 2016 zijn we binnen ICOS gestart met het “One Step Beyond” project. Met dit project wil de ICOS voorbij de traditionele management- en leiderschapspraktijken om de organisatie te dynamiseren en samen de uitdagingen van de toekomst aan te pakken. Samen met de voltallige organisatie hebben we gedurende een “all hands” meeting de focuspunten geïdentificeerd waar echt werk van moet gemaakt worden en ook geconcretiseerd hoe de ideale toekomst er voor elk van deze focuspunten dan zou uitzien.

Vervolgens zijn 3 focusgroepen van vrijwilligers aan de slag gegaan om gedurende 6 maanden te experimenteren en een doorbraak te realiseren, elk voor één van de belangrijkste speerpunten. Cruciaal hierbij is dat deze groepen dwars doorheen de organisatie zijn samengesteld: alle niveaus, verschillende afdelingen en dat ze “carte blanche” hebben gekregen “to make it happen”. Spelregels als “dare to experiment”, “fail quickly”en “don’t ask for permission, inform when needed” hebben deze focusgroepen de energie en creativiteit gegeven om patroondoorbrekende acties te nemen en zo de hele organisatie te besmetten met verander-energie. Een greep uit de genomen initiatieven:

  • de “myth buster challenge” waarbij een aantal mythes binnen de organisatie (“dat gaat nooit lukken” of “dat gaat hier nooit veranderen”) worden aangepakt door een myth busting team;
  • de “soft topic meetings” waarbij management en medewerkers in dialoog gaan rond heikele thema’s die al een tijdje spelen in de organisatie
  • "it would be so more efficient if…”: een ideeënbox waar feedback kan gegeven worden op beslissingen die het management neemt zonder voldoende stil te staan bij de impact ervan op de dagelijkse werking.
  • “the library” waarbij een onderbenutte vergaderzaal omgevormd werd tot stille werkruimte

Binnen 5 weken zijn de 6 maanden voorbij en maken we samen met alle betrokkenen de balans op: wat heeft gewerkt en installeren we als duurzame, nieuwe praktijk en wat stoppen we omdat het toch niet het effect heeft dat we gehoopt hadden.
Dit project is een concreet voorbeeld van onze guerilla goodness change aanpak waarbij “zwermen” van medewerkers, dwars door de organisatie, patroondoorbrekende acties nemen om zo de organisatie te veranderen in de richting waarin ze zou moeten veranderen. Lees er meer over op onze website